Algemene voorwaarden

De organisatie van Veghel in Hout, Bouwdorp, heeft een aantal regels opgesteld om
Veghel in Hout zo gezellig en veilig te laten verlopen.

Download: Algemene-voorwaarden-veghel-in-hout-2021.pdf

Bouwdorp en corona:

De organisatie van Veghel in Hout, Bouwdorp, heeft een aantal regels opgesteld om Veghel in Hout met maatregelen tegen corona zo gezellig en veilig mogelijk te laten verlopen. Als bezoeker van het bouwdorp dien ik me in verband met corona aan de volgende regels te houden:

 1. Via een QR code kan ik me als bezoeker registreren en een gezondheidscheck uitvoeren.
 2. Ik maak gebruik van de hygiënemaatregelen in het park.
 3. Ik houd 1,5 meter afstand tot een volwassene.
 4. We vermijden grote drukte in het park .
 5. Vrijwilligers zijn goed geïnstrueerd als het gaat om maatregelen voor corona en ik volg hun aanwijzingen op.
 6. We vinden een prettige sfeer heel belangrijk, we hopen dan ook dat bovenstaande maatregelen tegen corona voor u vanzelfsprekend zijn. We hoeven dan niet te handhaven.

Bouwdorpkaart bestellen:
Mocht het bouwdorp niet doorgaan door maatregelen wegens corona, wordt het bedrag wat u heeft betaald voor de bouwdorpkaarten aan u terugbetaald.

Verdere voorwaarden:
1.INSCHRIJVEN:

  1. Wanneer u uw kind(eren) inschrijft, betaalt u inschrijfgeld. Dit bedrag wordt vooraf door Veghel in Hout bepaald.
  2. Het aantal kinderen dat kan deelnemen aan Veghel in Hout wordt door de organisatie vooraf per bouwdorp bepaald en wordt bekend gemaakt via site en sociale media. Tijdens de inschrijfperiode geldt dan ook de regel vol=vol.

2.PERSOONSGEGEVENS:

  1. Bij deelname aan Veghel in Hout geeft u ons toestemming om de gegevens van het ingeschreven kind te bewerken en te beheren in een beveiligde database.
  2. We vragen voor een goed verloop van het bouwdorp de volgende gegevens over uw kind(eren): naam, achternaam, geboortedatum, woonplaats, postcode en bijzonderheden.
  3. Als uw kind medicijnen gebruikt of allergieën heeft, vragen wij u dit aan te geven bij de inschrijving bij bijzonderheden. We brengen in het belang van uw kind de EHBO daarvan op de hoogte.
  4. De online database wordt gebruikt voor het maken van de bouwdorpkaarten en voor de administratie van de kinderen.
  5. De database wordt niet beschikbaar gesteld aan derden.
  6. Na afloop van het bouwdorp wordt de database verwijderd.

3.BETALING:

  1. De betaling van de voorinschrijving dient digitaal te gebeuren via de website (www.veghel-in-hout.nl).
  2. Als niet alle kaarten in de voorverkoop verkocht worden, kan de periode verlengd worden , maar dan wordt de prijs per bouwdorpkaart verhoogd.
  3. Het is niet mogelijk om het inschrijfgeld terug te betalen wanneer uw kind onverhoopt niet kan deelnemen of wordt uitgesloten van deelname. Mocht het bouwdorp niet doorgaan door maatregelen tegen corona, krijgt u het inschrijfgeld terug.
  4. Inschrijving is kind gebonden, dus kan niet worden doorverkocht.
  5. Mocht door omstandigheden uw kind niet kunnen deelnemen aan het bouwdorp, dan kunt u de kaart laten overschrijven op een andere naam. Dit altijd in overleg met de kinderadministratie van het bouwdorp. Overschrijven kost € 7,50.

4.RESPECT:

  1. Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag worden niet getolereerd.
  2. Wij gaan er vanuit dat iedereen elkaar met respect behandelt.
  3. Bij het niet naleven van de gestelde regels zijn wij genoodzaakt de ouders/verzorgers hierover in te lichten.
  4. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan Veghel in Hout te ontzeggen. Ouders worden daarvan op de hoogte gesteld. Inschrijfgeld wordt dan niet terugbetaald.

5.AANSPRAKELIJKHEID:

  1. Deelname aan Veghel in Hout geschiedt op eigen risico.
  2. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of eventuele verloren geraakte eigendommen van de kinderen en ouders/verzorgers.
  3. Wij adviseren om dure spullen, zoals sieraden, telefoons e.d. thuis te laten.

6.VEILIGHEID:

  1. Veiligheid van de kinderen staat altijd voorop.
  2. Alle dagen is er op het terrein EHBO aanwezig.
  3. Vrijwilligers met EHBO of BHV worden bij calamiteiten opgeroepen om (extra) ondersteuning te bieden en te zorgen voor de veiligheid van de kinderen.
  4. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

7.AFGELASTEN VAN HET BOUWDORP:

  1. De organisatie kan bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld bij extreem slecht weer, het besluit nemen Veghel in Hout of een gedeelte ervan af te gelasten. Informatie hierover is op onze website of onze Facebookpagina te vinden.
  2. Bij afgelasten om bovenstaande reden kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het inschrijfgeld.
  3. Mocht het bouwdorp niet doorgaan door maatregelen wegens corona, krijgt u het bedrag terugbetaald.

8.TERREIN:

  1. Veghel in Hout is gerechtigd om zonder enige opgaaf van reden personen de toegang tot het terrein te ontzeggen.

9.FOTO- EN FILMMATERIAAL:

  1. Bij deelname aan de Veghel in Hout geeft u ons toestemming om foto’s en video’s te publiceren op onze website, social media-pagina’s of in de krant.
  2. In het park staan mogelijk twee camera’s die zorgen voor een livestream. Ik geef toestemming dat ik in beeld kan komen.

10.GEVONDEN VOORWERPEN:

  1. Gevonden voorwerpen kunnen ingeleverd, dan wel opgehaald worden bij de keet.
  2. De gevonden voorwerpen worden na het bouwdorp nog 2 weken bewaard, waarna ze aan een goed doel worden gegeven. Dit wordt kenbaar gemaakt via de sociale media.

11.ETEN:

  1. U kunt er van uitgaan dat door de maatregelen tegen corona er geen lunch wordt geserveerd door het bouwdorp. Zie voor meer info de website en facebook.
  2. Het is niet toegestaan dat er energydrank wordt gedronken.

12.TELEFOONNUMMER BOUWDORP:

  1. Als er zich een situatie voordoet die directe actie van de organisatie vereist, kan gebeld worden naar ons noodnummer: 06-23213530. Dit nummer is in gebruik vanaf de zaterdag voor Veghel in Hout tot en met de vrijdag van Veghel in Hout.

13.AANVULLENDE BEPALINGEN:

  1. We raden ten zeerste aan om tijdens het bouwen dichte stevige schoenen te dragen; zeker op het bouwterrein hebben de kinderen ten alle tijden hun schoenen aan rondom de hutten. Het niet dragen van goed schoeisel is voor eigen risico.
  2. De kinderen hoeven alleen een hamer mee te brengen, voor spijkers en hout wordt gezorgd.
  3. Het verven van de hut is niet toegestaan.
  4. Kinderen mogen tijdens openingstijden van het bouwdorp niet alleen het terrein af, dus alleen onder begeleiding van een volwassene laten we de kinderen eerder gaan. De openingstijden staan op de site.
  5. De kinderen die blijven overnachten, dienen vrijdagochtend door een volwassene te worden opgehaald.

Locatie

Julianapark
5463 MD Veghel
Nederland

Telefoon: 0623213530 (alleen tijdens
de week van het bouwdorp).

Openingstijden

30 aug tot en met 3 sept 2021:
9:30-16:00

2 sept 2021 :
9:30-14:00
18:00-24:00