Algemene voorwaarden

De organisatie van Veghel in Hout, Bouwdorp, heeft een aantal regels opgesteld om
Veghel in Hout zo gezellig en veilig te laten verlopen.

Bij het bestellen van de bouwdorpkaarten moet u aanvinken dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van het bouwdorp. Hieronder treft u deze voorwaarden aan.
Zie : Algemene-voorwaarden-veghel-in-hout-2024.pdf

1. INSCHRIJVEN:

a. Wanneer u uw kind(eren) inschrijft, betaalt u inschrijfgeld. Dit bedrag wordt vooraf door Veghel in Hout bepaald.
b. Het aantal kinderen dat kan deelnemen aan Veghel in Hout wordt door de organisatie vooraf per bouwdorp bepaald en wordt bekend gemaakt via site en sociale media. Tijdens de inschrijfperiode geldt dan ook de regel vol=vol.

2. PERSOONSGEGEVENS:

a. Bij deelname aan Veghel in Hout geeft u ons toestemming om de gegevens van het ingeschreven kind te bewerken en te beheren in een beveiligde database.
b. We vragen voor een goed verloop van het bouwdorp de volgende gegevens over uw kind(eren): naam, achternaam, geboortedatum, woonplaats, postcode, telefoonnummer en bijzonderheden.
c. Als uw kind medicijnen gebruikt of allergieën heeft, vragen wij u dit aan te geven bij de inschrijving bij bijzonderheden. We brengen in het belang van uw kind de EHBO daarvan op de hoogte.
d. De online database wordt gebruikt voor het maken van de bouwdorpkaarten en voor de administratie van de kinderen.
e. De database wordt niet beschikbaar gesteld aan derden.
f. Na afloop van het bouwdorp wordt de database mogelijk nog 1 jaar bewaard.
g. Voor de privacyverklaring verwijzen we u naar de website van het bouwdorp ( scroll even naar beneden op homepage).

3. BETALING:

a. De betaling van de voorinschrijving dient digitaal te gebeuren via de website (www.veghel-in-hout.nl).
b. Als niet alle kaarten in de voorverkoop verkocht worden, kan de periode verlengd worden , maar dan wordt de prijs per bouwdorpkaart verhoogd.
c. Het is niet mogelijk om het inschrijfgeld terug te betalen wanneer uw kind onverhoopt niet kan deelnemen of wordt uitgesloten van deelname.
d. Inschrijving is kind gebonden, dus kan niet worden doorverkocht. Mocht door omstandigheden uw kind niet kunnen deelnemen aan het bouwdorp, dan kunt u de kaart laten overschrijven op een andere naam. Dit altijd in overleg met de kinderadministratie van het bouwdorp. Overschrijven kost € 7,50.

4. RESPECT:

a. Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag worden niet getolereerd.
b. Wij gaan er vanuit dat iedereen elkaar met respect behandelt.
c. Bij het niet naleven van de gestelde regels zijn wij genoodzaakt de ouders/verzorgers hierover in te lichten.
d. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan Veghel in Hout te ontzeggen. Ouders worden daarvan op de hoogte gesteld. Inschrijfgeld wordt dan niet terugbetaald.

5. AANSPRAKELIJKHEID:

a. Deelname aan Veghel in Hout geschiedt op eigen risico.
b. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of eventuele verloren geraakte eigendommen van de kinderen en ouders/verzorgers.
c. Wij adviseren om dure spullen, zoals sieraden, telefoons e.d. thuis te laten.

6. VEILIGHEID:

a. Veiligheid van de kinderen staat altijd voorop.
b. Alle dagen is er op het terrein EHBO aanwezig.
c. Vrijwilligers met EHBO of BHV worden bij calamiteiten opgeroepen om (extra) ondersteuning te bieden en te zorgen voor de veiligheid van de kinderen.
d. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

7. AFGELASTEN VAN HET BOUWDORP:

a. De organisatie kan bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld bij extreem slecht weer, te weinig vrijwilligers, het besluit nemen Veghel in Hout of een gedeelte ervan af te gelasten. Informatie hierover is op onze website of onze Facebookpagina te vinden.
b. Bij afgelasten om bovenstaande reden kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het inschrijfgeld.

8.TERREIN:

a. Veghel in Hout is gerechtigd om zonder enige opgaaf van reden personen de toegang tot het terrein te ontzeggen.

9. FOTO- EN FILMMATERIAAL:

a. Bij deelname aan de Veghel in Hout geeft u ons toestemming om foto’s en video’s te publiceren op onze website, social media-pagina’s of in de krant.

10. GEVONDEN VOORWERPEN:

a. Gevonden voorwerpen kunnen ingeleverd, dan wel opgehaald worden bij de oplegger.
b. De gevonden voorwerpen worden na het bouwdorp nog 2 weken bewaard. Via sociale media wordt aangegeven welke voorwerpen we gevonden hebben. Zijn de voorwerpen niet binnen twee weken opgehaald, dan worden die aan een goed doel geschonken.

11. ETEN:

a. De kinderen krijgen de lunch door het bouwdorp aangeboden. Ze krijgen per lunch een broodje met beleg, hebben ze meer honger dan moeten ze zelf boterhammen meebrengen.
b. De kinderen krijgen gedurende de week onbeperkt te drinken.
c. Het is niet toegestaan dat er energydrank wordt gedronken of mee wordt genomen naar het bouwterrein, dit op basis van uitsluiting van het bouwdorp.

 12. TELEFOONNUMMER BOUWDORP:

a, Als er zich een situatie voordoet die directe actie van de organisatie vereist, kan gebeld worden naar ons noodnummer: 06-23213530. Dit nummer is in gebruik vanaf de zaterdag voor Veghel in Hout tot en met de vrijdag van Veghel in Hout.

13. AANVULLENDE BEPALINGEN:

a. We raden ten zeerste aan om tijdens het bouwen dichte stevige schoenen te dragen; zeker op het bouwterrein hebben de kinderen ten alle tijden hun schoenen aan rondom de hutten. Het niet dragen van goed schoeisel is voor eigen risico.
b. De kinderen hoeven alleen een hamer mee te brengen, voor spijkers en hout wordt gezorgd.
c. Het verven van de hut is niet toegestaan.
d. Kinderen mogen tijdens openingstijden van het bouwdorp niet alleen het terrein af, dus alleen onder begeleiding van een volwassene laten we de kinderen eerder gaan. De openingstijden staan op de site. Na 16.00 uur mogen de kinderen alleen naar huis zonder begeleiding van een volwassene.
e. De kinderen die blijven overnachten, dienen vrijdagochtend om 8.00 uur door een volwassene te worden opgehaald. Beddengoed, matrassen, bouwzeilen en andere goederen die niets met het bouwdorp te maken hebben, moeten mee naar huis worden genomen. We vragen aan de ouders van de kinderen dit mee naar huis te nemen.
f. Ook het bouwdorp wil zijn steentje bijdragen aan een Rookvrije generatie. Voor de vrijwilligers is er een plek bij de vrijwilligerstent. Bij het oudercafe zijn twee afgezette plekken waar gerookt kan worden.

Locatie

Julianapark
5463 MD Veghel
Nederland

Telefoon: 0623213530 (alleen tijdens
de week van het bouwdorp).

Privacyverklaring >>>>>

Openingstijden

12 aug 2024: 9:30-16:00
13 aug 2024: 9:30-16:00
14 aug 2024: 9:30-16:00

15 aug 2024 :9:30-14:00
Avondprogramma: 18:00-22.30
Slaapnacht: 22.30 - 08:00